olejny portret kobiecy by anna kubczak

Portret #1

obraz olejny

wymiary: 21 x 29 cm